WBF-GRUPPEN


WBF-Gruppen har sitt huvudkontor i Göteborg och tillhandahåller varierande
lösningar för fastighetsägare, bostadsrätter, kommuner, landsting, statliga organ
och myndigheter. Varje del av organisationen har sin egen specialisering men
samlas under våra gemensamma kärnvärden; kvalitet, kostnadseffektivitet, yrkesmannaskap och kundservice.

WBF startade 1986 och omfattar idag följande rörelsedrivande bolag i Sverige:
Energi & Miljöteknik, Tubus System, Torpadals Bygg & Plåt samt
Trumrenovering. Tubus System har lanserats utanför Sveriges gränser
och finns med etablerade verksamheter i Holland, Tyskland och Finland.

Vi brukar likna en fastighet vid en människa. Den behöver frisk luft och ett
fungerande omlopp. Tillsammans skapar WBF-gruppen förutsättningar för
att huset ska kunna andas och för att dess puls ska slå stadigt.Tubus System Torpadals Energi och Miljöteknik

WBF-gruppen

WBF Invest AB | Designvägen 3 | 435 33 Mölnlycke | Tel 031-69 61 12 | Fax 031-69 61 14 | www.wbf.se